AWIT PARA KAY SAN ANDRES APOSTOL

Image

AWIT PARA KAY SAN ANDRES APOSTOL

O San Andres, mahal naming patron
Nang unang marinig kay Juan Bautistang guro,
“Tingnan ninyo, Kordero ng Diyos.”
Tamis ng pagsuyo sa piling ng Panginoon.

O San Andres, ang unang apostol
Akayin mo kami kay Kristo ng ‘yong puso.
Sa ‘yong gabay, aming masumpungan
Tirahan ni Hesus, Mesiyas ng ating buhay.

Chorus:
O San Andres, aming patron
Pinili ng Kordero ng Diyos.
Dakilang Apostol, Martir ni Kristo.
Ituro mo sa ‘min tahanan ng Diyos.

(Repeat Chorus)

Ituro mo sa ‘min tahanan ng Diyos…..

(Words and Music by Teresita Carigma Palos)

(November 30, Feast Day of St. Andrew, the Apostle)

Advertisements